Beomark Trade, Deset Avijatičara 2/24, 11050 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 3478078, Tel/Fax: +381 11 3474643
office@beomark.com

     Naslovna strana
     O nama
     Naši proizvodi
     Naučni i popularni članci
     Iskorišćenje šuma
     Zalihe
     Galerija
     Kontakt
Naši proizvodi

Naši proizvodi:

 

Naš proizvodni i prodajni program obuhvata građu i elemente izrađene od najkvalitetnijih drvnih vrsta sa područja Srbije, kao što su Hrast (Quercus petraea), Bukva ((Fagus sylvatica) i Lipa (Tylia….)

Specifikacije, kvalitet i pakovanje naših proizvoda odgovaraju evropskim standardima i usaglašeni su za zahtevima naših kupaca.

Dimenzija naših proizvoda su prema standardima i pojedinim zahtevima kupaca, ali smo spremni da ispunimo i posebne zahteve, po pitanju dimenzija, kvaliteta i pakovanja.

 

 1. Hrastovi elementi 25x75x400mm naviše
 2. Hrastovi elementi 25x100x1000-2000mm
 3. Hrastova friza 25x50/60/75x250,300,350mm
 4. Bukova Neokrajčena Građa
 5. Bukova Okrajčena Građa
 6. Bukovi Elementi
 7. Neokrajčena Građa Lipe
 8. Okrajčena Građa Lipe
 9. Elementi Lipe

 

 

 

 1. Hrastovi elementi

Dimenzije:

Debljina             25mm(rezano 27mm)

Širina                75mm(rezano 80mm)

Dužina               400mm(rezano 420mm) naviše, rastući na svakih 100mm

Kvalitet              »A«, sve četiri strane čiste bez čvorova, raspuklina, beljike...

Vlažnost            sveže rezano (opcionalno moguće sušenje na vlažnost po potrebi)  

Pakovanje          jedan paket, jedna dužina

Zaštita               čela premazana drvokolom

Isporuka            kamion/kontejner

 1. Hrastovi elementi

Dimenzije:

Debljina             25mm(rezano 27mm)

Širina                75mm(rezano 80mm)

Dužina               400mm(rezano 420mm) naviše, na svakih 100mm

Kvalitet              »B«, dozvoljeni srasli, zdravi čvorići, beljika dozvoljena, bez raspuklina, bez mušice i truleži

Vlažnost            sveže rezano (opcionalno moguće sušenje na vlažnost po potrebi)  

Pakovanje          jedan paket, jedna dužina

Zaštita               čela premazana drvokolom

Isporuka            kamion/kontejner

 

 

 1. Hrastova friza 25x50/60/75x250,300,350mm
 2. Bukova parena neokrajčena građa

Dimenzije:

Debljina            25,38,50,60,70,80,100mm

Širina                16cm naviše

Dužina               2m naviše

Kvalitet              »A/B«, bez čvorića, raspuklina, srca, okorana,

Vlažnost            sveže rezano ili transportno suvo ili vazdušno suvo (opcionalno moguće sušenje u sušarama na vlažnost po potrebi)  

Isporuka            kamion (za Evropu)/kontejner(za Daleki Istok)/brod (za Bliski                                             Istok)

Zaštita               čela premazana drvokolom

***                  Postoji i mogućnost izrade neparene bukove neokrajčene građe, u istom kvalitetu i istoj specifikaciji

 1. Parena Bukova Okrajčena Građa

5.1. Dužina             1,00-2,00m

Debljina             25,38,50,60mm

Širina                12cm naviše (8-11cm)

Kvalitet              »A/B«, sve četiri strane čiste, bez srca,

Vlažnost            sveže rezano ili transportno suvo ili vazdušno suvo (opcionalno moguće sušenje u sušarama na vlažnost po potrebi

Isporuka            kamion (za Evropu)/kontejner(za Daleki Istok)/brod (za Bliski                                             Istok)

Zaštita               čela premazana drvokolom

***                  Postoji i mogućnost izrade neparene bukove okrajčene građe, u istom kvalitetu i istoj specifikaciji

5.2. Dužina              2,10m naviše

Debljina             25,38,50,60mm

Širina                12cm naviše (8-11cm)

Kvalitet              »A/B«, sve četiri strane čiste, bez srca,

Vlažnost            sveže rezano ili transportno suvo ili vazdušno suvo (opcionalno moguće sušenje u sušarama na vlažnost po potrebi

Isporuka            kamion (za Evropu)/kontejner(za Daleki Istok)/brod (za Bliski                                             Istok)

Zaštita               čela premazana drvokolom

***                  Postoji i mogućnost izrade neparene bukove okrajčene građe, u istom kvalitetu i istoj specifikaciji

6.   Nepareni i Pareni Bukovi Elementi

Bukovi elementi se izrađuju prema zahtevima krajnjih korisnika i smislu dimenzija, kvaliteta, vlažnosti, načina pakovanja, zaštite i otpreme.

 

7.-8.  Lipova Neokrajčena i Okrajčena Građa izrađuje se u istoj specifikaciji kao i bukova građa

9.   Lipovi Elementi izrađuju se prema zahtevu kupca u standardnim i vanstandardnim dimenzijama.

 

 

 

 

Za zemlje iz našeg okruženja i za sve zemlje Evropske unije roba se otprema kamionski.

 

Za zemlje Bliskog Istoka, Izrael, Palestianian Authority i Egipat roba se otprema preko luke Bar/Crna Gora. Minimalna količina po pojedinačnom nalogu je 500-700m3.

 

Za zemlje Dalekog Istoka, Kina, Tajland, Hong Kong i za Južnu Afriku roba se otprema kontejnerski.

 

U zavisnosti od načina transporta roba se različito priprema, obeležava i pakuje.

 

Copyright © Beomark Trade 2004. All rights reserved. Terms of use.