Beomark Trade, Deset Avijatičara 2/24, 11050 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 3478078, Tel/Fax: +381 11 3474643
office@beomark.com

     Naslovna strana
     O nama
     Naši proizvodi
     Naučni i popularni članci
     Iskorišćenje šuma
     Zalihe
     Galerija
     Kontakt
O namaPreduzeće "Beomark Trade d.o.o." osnovano je 30.06.1997.godine. Sedište firme je u Beogradu, u ulici Deset Avijatičara 2/24, Srbija. Od osnivanja preduzeće se bavi izvozom proizvoda od drveta, i to uglavnom izvozom bukove (parene i neparene) rezane građe, bukovih (parenih i neparenih) elemenata, hrastovih elemenata i hrastove građe kao i izvozom građe i elemenata od ostalih tvdih i mekih lišćara.

Tim ljudi, sastavljen od iskusnih profesionalaca ostvaruje značajne rezultate i ubrzo po osnivanju, preduzeće postaje jedan od najvećih izvoznika proizvoda od drveta sa područja nekada SR Jugoslavije, a danas Srbije.

Kao nastavak svojih aktivnosti, preduzeće "Beomark Trade d.o.o." osnovalo je zavisno preduzeće "Beomark Industrija d.o.o." sa sedištem u selu Mosna, pored Donjeg Milanovca, koje se bavi preradom trupaca i proizvodnjom građe i elemenata od najkvalitetnijih drvnih vrsta (hrast, bukva, lipa i ostalih lišćara) sa područja "Nacionalnog Parka Ðerdap".

Kao nastavak i zaokruženje svojih aktivnosti preduzeće "Beomark Industrija d.o.o." počelo je da se bavi se i iskorišćavanjem i eksploatacijom šuma sa područja "Nacionalnog Parka Ðerdap" iz Donjeg Milanovca.

Najzastupljenija drvna vrsta za preradu i iskorišćenje su Hrast kitnjak i Bukva, a pored ovih vrsta zastupljeni su i trupci Lipe, Jasena i Javora.

U našoj pilani najzastupljenija drvna vrsta (95%) za rezanje je hrast kitnjak Quercus petraea (MAT) Liebl. Pored ovih preduzeće se bavi i prodajom trupaca bukve Fagus Sylvatica L.

Glavni proizvodi sa naše pilane su hrastovi podni elementi debljine 25mm, različitih širina i dužina. Elementi se uglavnom isporučuju u svežem stanju, po zahtevu kupaca, ali postoji mogućnost sušenja na potrebnu vlažnost.

Pored ovoga u našem proizvodnom programu nudimo bukovu (parenu i neparenu) rezanu građu (rezano u standardnim dimenzijama, kao i sa potrebnom vlažnošću), bukove (neparene i parene) elemente, hrastovu (okrajčenu i neokrajčenu) građu, kao i građu i elemente ostalih tvrdih i mekih lišćarskih vrsta (lipe, jasena, javora itd).

Glavna tržišta na koja se izvozi naši prouzvodi:
Zemlje EU (Grčka, Kipar, Nemačka, Italija, Holandija, Belgija), Izrael, Egipat, Kina

Roba se otprema na različite načine, u zavisnosti od toga koja je krajnja destinacija.

Otpreme se obavljaju: kamionima ukoliko je krajnja destinacija zemlje Evropske Unije i zemlje iz našeg okruženja, brodom ukoliko je krajnja destinacija zemlje Bliskog Istoka i kontejnerima ukoliko su otpreme za zemlje Dalekog Istoka, Afrike i Severne Amerike.

Kvalitet, poverenje i profesionalizam su naše osnovne prednosti.

Stručna osposobljenost svih zaposlenih, dovoljna su garancija za kvalitet, preciznost izrade, stručno pakovanje i poštovanje dogovorenih rokova, a sve to na zadovoljstvo naših kupaca.

Copyright © Beomark Trade 2004. All rights reserved. Terms of use.