Beomark Trade, Deset Avijatičara 2/24, 11050 Belgrade, Serbia
Tel: +381 11 3478078, Tel/Fax: +381 11 3474643
office@beomark.com

     Naslovna strana
     O nama
     Naši proizvodi
     Naučni i popularni članci
     Iskorišćenje šuma
     Zalihe
     Galerija
     Kontakt
Nauèni i popularni èlanci

Na ovom delu sajta može pronaæi usko nauène i kao i popularne èlanke razumljive širem broju èitalaca. Naša arhiva èlanaka se konstantno poveæava. Vratite se uskoro da proèitate nešto novo.

Prof. Dr Branko Glavonjic, Sumarski fakultet, Beograd - Trziste oblovine i rezane gradje u Srbiji


  • Prof. Dr Branko Glavonjic, Sumarski fakultet, Beograd - Nelegalne sece i trgovina drvetom u svetu i Srbiji - stanje i problemi


  • Prof. Dr Dusan Orescanin, red.prof. Sumarskog fakulteta u penziji - Medjunarodno trziste drveta u 2004. godini i izgledi razvoja za 2005. godinu


  • Aleksandar Mirosavljevic - Fagus Sylvatica


  • Aleksandar Mirosavljevic - Quercus Petraea


  • Copyright © Beomark Trade 2004. All rights reserved. Terms of use.